คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ร่วมกันถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

04-12-2023 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User

          คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ร่วมกันถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน...

อ่านต่อ

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขอขอบคุณโครงการสรรหาคนรุ่นใหม่กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์

02-12-2023 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User

          โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขอขอบคุณโครงการสรรหาคนรุ่นใหม่กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ ที่มอบคอมพิวเตอร์ จำนวณ 2 เครื่องให้กับโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ผู้บร...

อ่านต่อ

กีฬาสีโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

01-12-2023 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User

        วันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬา และส่งเสริมความสามั...

อ่านต่อ

วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องสาย โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานลอยกระทงแก่งเลิงจาน

27-11-2023 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องสาย โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงในพิธีเปิดงา...

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๖

27-11-2023 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ท่านรองสัจจพันธุ์ เนื่องโนราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำกองลูกเสือ-...

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

24-11-2023 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User

           วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ท่านผู้อำนวยการ อธิการ สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัย ท่านรองสัจจพันธุ์ เนื่องโนราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนม...

อ่านต่อ

Maps